Werkwijze

 

Een opdracht start met een oriënterend gesprek. In dit gesprek inventariseren we de gewenste dienstverlening en wat ik daarin voor u kan betekenen.  Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van mij een offerte van de te verrichten werkzaamheden en een inschatting van de uren en het tarief. Tijdens de samenwerking houd ik u op de hoogte van de voortgang en er zijn regelmatig contactmomenten. Na afloop ontvangt u een dossier met alle relevante stukken.

 

ita Est nalatenschapscoach is onafhankelijk, objectief en geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Als geregistreerd nalatenschapscoach voldoe ik aan de gedragscode.

 

Zorgverzekeraars vergoeden niet standaard de kosten van de dienstverlening door ita Est nalatenschapscoach. Of u voor een eventuele vergoeding in aanmerking komt, kunt u navragen bij uw Zorgverzekeraar.

 

in

 |

 |

 |

 ©ita Est