Rouwverwerking

 

Het verdelen van de erfenis is een deel van de emotionele verwerking. Onder tijdsdruk en met een praktische inslag kan het idee ontstaan dat het afhandelen van een nalatenschap een kwestie is van ‘even doorpakken’. Daarmee wordt over het hoofd gezien dat het opruimen van de spullen, de wensen en leefstijl van de overledene en het onderling verdelen tussen de erfgenamen een onderdeel is van het rouwverwerkingsproces en van grote invloed is op de familieverhoudingen.

 

Tijdens het begeleiden van een nalatenschap besteed ik ook aandacht aan de rouw. Soms is het fijn om daar even over te praten, en om te beseffen welke invloed het overlijden van een naaste heeft op uw leven.

 

Rouw is een natuurlijk proces, het is een menselijke ervaring. Elk rouwproces is uniek, ieder heeft zijn eigen gevoelens ten opzichte van de overledene en doorleeft een eigen verwerking. Er staat geen tijd voor.

 

Ook andere grote veranderingen kunnen tot rouw leiden. Denk aan ziekte, ouder worden, het krijgen van een gehandicapt kind, verhuizing of het verlies van een baan.

 

Alhoewel het een proces is dat iedereen zelf doorleeft, kan ik als coach een luisterend oor bieden, en u helpen om uw gevoelens en gedachten een plaats te geven in het geheel.

 

Coaching kan gebruikt worden om binnen een aantal sessies bewust stil te staan bij het rouwen. Coaching kan ook voor een langere termijn, door regelmatig even te sparren of om in korte afspraken het proces te begeleiden. Het tempo wordt afgestemd op de wensen van u als klant.

 

Als er depressie, lichamelijke klachten of heel zware emoties ervaren worden, kan het zijn dat ik als coach niet de hulp kan bieden die nodig is. In dat geval raad ik aan om contact op te nemen met de huisarts.

 

 

in

 |

 |

 |

 ©ita Est