Klachtenprocedure

 

Als iets niet naar wens verloopt, dan kunt u dat uiteraard met mij bespreken. Door registratie in het  ICR coach register voldoe ik als erkend nalatenschapscoach aan de daarin gestelde voorwaarden betreffende het klacht- en tuchtrecht. Het ICR coach register biedt een onafhankelijke klachtenprocedure.

 

 

 

in

 |

 |

 ¬©ita Est