ICR coach register

 

Het  ICR coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van coaches.  Het is een 100% onafhankelijk wereldwijd keurmerk voor goed opgeleide professionele coaches. ICR gecertificeerde coaches staan in verbinding met uiteenlopende sectoren en onderscheiden zich door specialisaties.

De kwaliteit van het register wordt door het ICC Council als onafhankelijk toezichthouder gewaarborgd. Het ICR coach register heeft diverse internationale accreditaties zoals ISO 9001, CRKBO, QAP IMI.

 

 

Klachtenprocedure

 

Als iets niet naar wens verloopt, dan kunt u dat uiteraard met mij bespreken. Door registratie in het  ICR coach register voldoe ik als erkend nalatenschapscoach aan de daarin gestelde voorwaarden betreffende het klacht- en tuchtrecht. Het ICR coach register biedt een onafhankelijke klachtenprocedure.

 

 

 

in

 |

 |

 |

 ¬©ita Est